Cercetator

 
 Luna: Iunie 2013 , Domeniul: SOCIAL SCIENCES

Flavia Lucia Ghencea

      Lector universitar la Facultatea de Drept si Administratie Publica din Constanta, titular al disciplinei Drept administrativ.
Absolventa în 1993 a Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti, îsi redefineste traiectul profesional si, din 1994, ia drumul dreptului. Licentiata de Universitatea Lucian Blagadin Sibiu in 1999, continua parcursul stiintific la Universitatea Bucuresti,unde urmeaza studii doctorale în domeniul drept, pe care le finalizeaza in 2012, cu o teza apreciata de comisie cu calificativul foarte bine/magna cum laudae, cu titlul „Regimul autorizarii în dreptul românesc si comparat. Privire speciala asupra autorizarii tacite”.
Preocupata permanent de aprofundarea cunostintelor dobândite si asimilarea unora noi, urmeaza programe de dezvoltare personala si profesionala. Este formator autorizat, manager de proiect, redactor de acte normative si expert în proiecte europene.
Cadru didactic devotat catedrei, se ocupa de activitatea de consiliere si orientare în cariera a studentilor, îi îndruma si îi ajuta ori de câte ori acestia au nevoie.
Membra în organisme si asociatii nationale si internationale de profil – Institutul de Stiinte Administrative Paul Negulescu, Societatea Academica de Stiinte Administrative, Uniunea Juristilor din România, International Institute of Administrative Sciences, se remarca printr-o bogata activitate stiintifica si didactica, este autoarea a 7 carti si peste 40 de articole publicate în paginile unor reviste nationale si internationale de prestigiu sau în volumele unor manifestari stiintifice.
Contributia cea mai de seama la domeniul stiintelor juridice si administrative o constituie ultima sa lucrare, Autorizarea administrativa.Teorie. Practica. Jurisprudenta, rodul cercetarilor laborioase savârsite pe parcursul pregatirii doctorale alaturi de doi profesori de exceptie: regretatul prof.univ.dr. Antonie Iorgovan si, mai apoi, reputata specialista, prof.univ.dr. Verginia Vedinas.
Semnificatia speciala a lucrarii, în primul rând pentru ca umple un gol în doctrina juridica si administrativa, si apoi pentru ca abordeaza un subiect complex, aflat la interferenta dintre mai multe ramuri ale dreptului, dar si dintre drept si stiintele exacte, face ca, la Sibiu, pe 17 mai 2013, Institutul de Stiinte Administrative Paul Negulescu, sa fie gazda lansarii volumului, aparut sub egida Editurii Universul Juridic.      Manifestarea s-a desfasurat într-o atmosfera de înalta tinuta, în prezenta specialistilor în stiinte juridice si administrative reuniti la conferinta, personalitati în domeniile lor de activitate, teoreticieni si practicieni deopotriva, membrii ai mediului academic, magistrati si reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale.
În cuvântul sau, d-na prof.univ.dr.Verginia Vedinas, face o prezentare a lucrarii, apreciind-o ca rezultatul unui demers laborios pe un teren prea putin aprofundat de doctrina de specialitate si „niciodata de o maniera asa cum a realizat-o autoarea”, despre care, tine sa precizeze ca: „a venit în domeniul juridic cu maturitatea, precizia, concretetea si claritatea pe care i le-au dat stiintele ingineresti, lucru care a ajutat-o sa devina un jurist de forta, pasionat, dar si un cadru didactic daruit catedrei si studentilor sai”.
Lista lucrari 2013

     Luna: Februarie 2013 , Domeniul: ECONOMICS

Luminita Ionescu

Afiliere Nationala si Internationala

Read more


     Luna: Ianuarie 2013 , Domeniul: ECONOMICS

Jelev Viorica

In perioada 12-16 noiembrie 2012, la Hotel Howard Johnson din Bucuresti, am participat la a 11-a editie, Zilele Biz, cel mai mare eveniment business-to-business din Romania. Acest eveniment de referinta in mediul de afaceri romanesc, mi-a oferit sansa de a cunoaste, in fiecare dintre cele cinci zile cat a durat evenimentul, personalitati din cate un domeniu de business:

Ziua 1- Antreprenoriat – am intalnit antreprenorii “cu valoare adaugata”, nume grele care conduc afaceri romanesti de succes cu prezenta internationala si am aflat care sunt resorturile psihologice, cum si ce trebuie schimbat in gandire, comportament si actiune pentru a ne programa pentru reusita.

Ziua 2- Inovatie – am descoperit cele mai noi tehnologii care diferentiaza leaderii sectorului IT si am gasit noile surse ale inovatiei, ne-capitalizate suficient inca: consumatorii. Am audiat studii de caz atat din corporatii cu strategie inovativa cat si din randul start-up-urilor ingenioase, care compenseaza lipsa resurselor financiare cu idei creative.

Ziua 3 – Management- la acesta sectiune am gasit raspunsul la cea mai actuala dilema a managerilor – Supravietuire pe termen scurt vs sustenabilitate pe termen lung – alaturi de consultanti si top manageri

Ziua 4- CSR- In Ziua Responsabilitatii am aflat de ce si cum trebuie readuse in prim-plan proiecte de dezvoltare durabila, prin studii de caz despre sustenabilitate, strategii si concepte noi care urmeaza sa fie implementate

Ziua 5- Media si Marketing- Am audiat rapoarte speciale bazate pe studii exclusive de piata, keynote speech de la cateva dintre cele mai influente personalitati culturale, reuniunea celor mai talentati oameni de comunicare romani.

Audienta evenimentului a fost specializata pe fiecare zi, reunind cca 2500 top si middle manageri, antreprenori, specialisti in comunicare, consultanti, investitori, reprezentanti ai oficialitatilor si ONG-urilor, decision makeri si reprezentanti ai media. Read more…


     Luna: Decembrie 2012 , Domeniul: ECONOMICS

Daniela Pasnicu

Activitate de cercetare in anul univ. 2012-2013:

Articole

         Ioana Andreea Marinescu

Educatia si formarea profesionala rezulta din volumul de cunostinte acumulate în baza frecventarii si absolvirii formelor si specializarilor de studiu liceal, de licenta si de doctorat, dupa cum urmeaza:

– studii liceale la Liceul de Chimie „Costin Nenitescu”, Pitesti, (1990-1994), Diploma de Bacalaureat;

– Facultatea de Stiinte, Specializarea Fizica-Chimie; Universitatea din Pitesti, (1996-2000) cu Diploma de Licenta, 4 ani, cursuri de zi;

– Facultatea de Management Financiar Contabil, Specializarea Management, Universitatea Spiru Haret, Bucure?ti, (2009-2012), cu Diploma de Licen?a, cursuri de zi.

În anul 2007 am finalizat Cursul postuniversitar de masterat în domeniul Managementului proiectelor/ activitatilor de cercetare stiintifica si învatamânt la Universitatea Ecologica din Bucuresti.

În anul 2010 am absolvit doctoratul, obtinând diploma de Doctor în Stiinte la Universitatea din Petrosani (Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4542/28.07.2010).

În anul 2002 mi s-a eliberat Certificatul de acordare a definitivarii în învatamânt, specialitatea Chimie, prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4889, ceea ce valideaza competenta mea si pregatirea pentru activitate didactica superioara.

Începând cu anul 2010, în completarea pregatirii profesionale, m-am înscris la al doilea doctorat la Universitatea Libera Internationala din Chisinau, Republica Moldova, specializarea: Management, pentru completarea interdisciplinara a competentelor în domeniul chimiei si fizicii.

În completarea profilului profesional se regasesc si alte forme de pregatire, perfectionare si specializare pe care le-am absolvit în timp, dupa cum urmeaza:

– Perfectionare în domeniul stiintelor avansate, respectiv a Biotehnologiilor si în domeniul Biomedical, prin desfasurarea de activitati de analize chimice si biomedicale de înalta rezolutie în institutii medicale, locale si nationale.

In acest cadru, am calitatea de Membra în Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România, ca detinatoare a Autorizatiei nr. 121/2010.

– Am obtinut Certificatul de absolvire a Cursului didactic Pedagogic pentru activitati de învatamânt (Cursuri postuniversitare de Pregatire Didactica si Pedagogica), prin validarea competentei profesionale prin definitivat (2002).

– Am obtinut Certificatul de absolvire a Programului de perfectionare pentru competente de formator sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii Sociale si a Ministerului Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului (2010), în cadrul Fundatiei România de Mâine, la Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala.

Urmare a faptului ca studiile liceale le-am efectuat în profilul chimie, iar cele de licenta în profilul chimie la specializarea chimie-fizica si, continuând, cu perfectionarea doctorala în problematica inovativa a extractiei substantelor utile din mediul bio-geologic înconjurator am extins nivelul pregatirii si am dobândit competente prin:

– obtinerea de la Ministerul Sanatatii a Autorizatiei de libera practica (nr. 121/2010) pentru exercitarea profesiunii de chimist în unitati autorizate de Ministerul Sanatatii, în conformitate cu Legea nr. 460/2003, având în consecinta competenta de exercitare a profesiilor de biochimist, biolog si chimist;

– obtinerea Atestatului (seria 945/42/2005) de Expert National în Management general si Consultanta manageriala, inclusiv în domeniul serviciilor de sanatate;

– am absolvit Scoala Postliceala Sanitara cu durata de 3 ani, obtinând Certificat de competenta profesionala pentru Asistent medical de farmacie în domeniul sanatate si asistenta pedagogica.

Ca membra a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor am desfasurat activitati în sistemul sanitar din România (angajata în Laboratorul de analize la SC Dr. Necula SRL, Pitesti).

Începând cu anul 2010 am fost angajata în calitate de Cercetator stiintific în cadrul Proiectului de perfectionare a sistemelor de folosire eficienta a energiilor regenerabile (proiect finantat din fonduri structurale europene, Axa 4/2010, din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului).

În acest context, detin pozitia de Responsabil Colectiv de cercetare pentru partea de tema referitoare la consecintele biofizice si biochimice ale folosirii resurselor regenerabile, a celor neconventionale, eficienta economica, tehnica proiectarii interactiunii energie-om, fiind încadrata cu functia de director de proiect.

Prin solutiile date se urmareste obtinerea avantajului stiintific biofizic si biochimic competitiv pentru exploatarea si valorificarea ecologica a resurselor energetice regenerabile, în particular pentru energia solara, cu ajutorul unor sisteme inovative de colectoare, pentru transformarea radiatiei solare în caldura, în vederea modificarii regimului termic în infrastructuri pentru îmbunatatirea conditiilor de viata în colectivitatile umane.

Am publicat în total 10 carti, din care 6 în domeniu biofizic/biochimic.

Una dintre cartile publicate este catalogata în domeniul cultural-literar, fiind asigurata astfel completarea conceptuala a modului personal de gândire, dezvoltat în timp în arealul tehnico-stiintific dobândit pe baza perfectionarii didactico-pedagogice si instruirii superioare.

Am publicat 2 articole cotate ISI care se refera la probleme de absorbtie chimica simultana, respectiv la problematica absentelor ionilor de plumb si mercur.

Totodata, am publicat înca 6 articole cotate B+, ISI.

În context, în mediul stiintific si de învatamânt national si international am adus o reala contributie la completarea resurselor de studiu si cercetare în domeniul biofizicii si a biochimiei, eco-tehnologiilor, a eologizarii generale a mediului, promovând cunoasterea vasta a problematicii moderne din domeniul fizicii si chimiei.

Am publicat în total 43 articole din fizica-chimie, stiintifice, tehnice si economice în reviste de specialitate recunoscute în tara si strainatate.

În calitate de cercetator stiintific în cadrul Unitatii de cercetare Solar Energy Pitesti sunt autor, coautor si colaborator la 2 lucrari de cercetare stiintifica în colective pe baza de contract/grant din fonduri structurale europene iar în cadrul Funda?iei pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoa?tere de?in calitatea de membru al colectivului de cercetare pentru proiecte în derulare.

Totodata, am elaborat si prezentat 5 comunicari la sesiuni stiintifice tehnice de fizica-chimie si economice din tara si strainatate.

Am participat si prezentat un numar de 3 comunicari stiintifice în strainatate, la reuniuni internationale de prestigiu în Egipt si Republica Moldova.

Preocuparile pentru problematica energetica în cadrul substitutiv regenerabil prin procedee fizice si chimice, respectiv biofizice si biochimice, se concretizeaza prin acceptarea ca autoare a unui numar de 4 lucrari stiintifice (2010) în cadrul Conferintei internationale energetice organizata de Consiliul Mondial al Energiei.

În cuprinsul acestor lucrari sunt tratate aspecte privind bazele noului regim termic cvasi-principal regenerativ în cladiri folosind energia regenerabila, în strânsa legatura cu unele consideratii originale referitoare la interactiunea om-energie si la suficienta resurselor energetice conventionale în România.

Totodata, în continutul materialelor stiintifice acceptate la manifestarea internationala a Consiliului Mondial al Energiei am tratat contextul general al reconturarii potentialului energetic în România si, pe aceasta baza, am avansat idei stiintifice- tehnice noi referitoare la izolarea echilibrata a infrastructurilor din constructii pentru optimizarea regimului termic de confort conventional favorabil, astfel încât relationarile biofizice si biochimice în structura comportamentala umana sa se regaseasca optimizate.

În Revista Minelor (2008) (cotata B+, ISI) am relatat problematica actuala în domeniul exploatarii aurului aluvionar în zona Merisani-Arges, iar în alte 2 articole am sistematizat subiecte referitoare la îmbunatatirea proceselor de exploatare si valorificare a aurului aluvionar, descriind modele referitoare la optimizarea prospectarii pe baze biofizice si biochimice, economice, tehnice si productive în domeniu.

Activitatea creatoare si de cercetare stiintifica în domeniul biofizicii si biochimiei este rezultatul viziunii sistemice si capacitatii proprii de generalizare a solutiilor conventional pozitive obtinute în munca desfasurata personal, permanent în comunitatea scolara, universitara, educationala, în general.

Aspectul esential al activitatii stiintifice si profesionale din domeniul biofizicii si biochimiei rezulta din articularea, respectiv compunerea preocuparilor în contextul pregatirii personale profesionale spre a dobândi competente care sa fie favorabile comportamentului practic în noua economie bazata pe cunoastere, în conditiile în care cercetarea stiintifica, noutatea si inovatia caracterizeaza structurile economice si operationale moderne.


     Luna: February , Domeniul: ART
MATACHE ANDREEA CATRINEL.

Este lector doctor arhitect la Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret” unde coordonează ateliere de proiectare la anii IV şi IV. În anul 2000 a absolvite Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, secţia de Restaurare Monumente Istorice, proiect de diploma cu tema „Restaurarea şi revitalizarea Ansamblului brâncovenesc de la Potlogi”; în 2001 a urmat Şcolă de Studii Aprofundate secţia „Marketing şi calitate în arhitectura” în cadrul Universităţii „Ion Mincu” şi cursuri la masterul de „Antropologie şi dezvoltare comunitară” în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. În 2010 a susţinut doctoratul în Urbanism cu tema „Locuirea în ansamblurile rezidenţiale închise. Zona Pipera- Voluntari” (îndrumător prof.dr.arh. Sandu Alexandru), studiu de antropologie urbană. A desfăşurat activităţi didactice la Universitatea „Ion Mincu” în cadrul departamentelor de Teoria şi Istoria Arhitecturii şi departamentul Urbanism, cel mai importantă activitate fiind seminariile de Istoria Arhitecturii din România. Ca activitate profesională a participat la numeroase proiecte de restaurare dintre care Sinagoga Mare din Iaşi şi Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi şi la şantiere de restaurare naţionale şi internaţionale (Franţa). În prezent este membră a Ordinului Arhitecţilor din România, Societăţii de Antropologie Culturală Romană şi a Asociaţiei de Tranziţie Urbană. Activităţile publicistice se împart pe mai multe categorii: lucrări despre patrimoniu cultural naţional (“Restaurarea şi revitalizarea Palatului brâncovenesc de la Potlogi”, Cronica Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, Dacia, N.S., tomul XLVIII – XLIX, Bucureşti, 2004 – 2005, pag. 417 – 479; “Nevoia de memorii – Palatul Brâncovenesc de la Potlogi”, revista “Valori”, nr.1/iunie 1999, pag. 45 – 49; “Palatul Brâncovenesc din Mogoşoaia”, revista “Valori”, nr.2/iulie 1999, pag. 39 -45; “Autenticul azi”, revista” O casă pentru fiecare”, nr. 3/2002, pag. 14 – 19; “Re-inventarea imaginii urbane ca re-inventare a tradiţionalului”, revista “O casă pentru fiecare”, nr. 3/2003, pag. 7 – 10; “Architecture & Urban Planning – Historical overview and current situations”, capitol carte “A short guide to the Romanian cultural sector today”, Institutul Cultural Roman, Bucureşti, 2005, pag. 105 – 113), lucrări interdisciplinare (“Cartierele de vile – un spaţiu identitar în peisajul de tranziţie al Bucureştiului”, capitol carte “Of, Bucureştii mei…”, vol. 2, Paideia, 2005, pag. 101 – 119; “Să locuim bine!”, revista Arhitext, nr. 4/aprilie 2006, pag. 46 – 48; “Rolul antropologiei urbane între urbanism şi urbanitate”, capitol carte “Cercetări antropologice. Perspective antropologice”, Universitatea Bucureşti, nr.1/2006; “Vecinătatea în limitele ansamblurilor rezidenţiale închise tip gated communities”, Eurobarometru visual, Centrul Internaţional de Artă Contemporană, Bucureşti, 2007 (www.icca.ro); “Living beyond the city. The extent of an urban phenomen”, Superbia, Catalogul oficial al pavilionului României la Bienala de arhitectură de la Veneţia, ediţia 2010; “Ansamblurile rezidenţiale închise. Un caz urban”, catalogul Simpozionului Societăţii de Antropologie Culturală Română, ediţia a VII-a, “Noi culturi. Noi antropologii”, Ed. Humanitas, în curs de apariţie, „Le paysage domestique des ensembles de type gated communities à Bucarest”, în curs de apariţie). Participare la numerose prelegeri, expoziţii, conferinţe naţionale şi internaţionale; activităţi de coordonare şi organizare a unor manifestări culturale dintre care amintim Zilele Arhitecturii USH, ediţia 1, 2012 şi expoziţia „Parcelari Bucureştene. Expoziţie de fotografie şi bune intenţii urbane”, 2012. Activităţi de coordonare a proiectelor studenţeşti interuniversitare dintre care cel mai recent „Fortul 13- Jilavă. Reabilitare din punct de vedere memorial şi peisager. Muzeul represiunii comuniste” derulat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultura, Specializarea Peisagistică. Participare în anul 2012 la conferinţa \”Natures et Paysages de la Métropole\” organizată de UCL Faculté d\’architecture, d\’ingénierie architecturale, d\’urbanisme (LOCI), Louvain-la-Neuve, Belgia. Iniţiatoarea şi coordonatoarea proiectului „Peisaj şi identitate urbană în cartierele interbelice bucureştene”, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România prin programul Observator Urban, sesiunea 2012, în care Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret” a fost partener principal.


Luna: Noiembrie 2012 , Domeniul: SCIENCES

 • Alina Olteanu
 • Alina Olteanu este licentiata in Informatica (2003) la Universitatea Bucuresti. A absolvit masterul in Matematica Aplicata (2005) la Universitatea Politehnica Bucuresti si masterul in Informatica (2007) la University of Alabama, Tuscaloosa, SUA. Din 2009 detine titlul de doctor in Informatica, titlu obtinut la University of Alabama, SUA, cu teza \”Network Security: Design, Analysis and Tradeoff Evaluation\”. In prezent este lector universitar la departamentul de Matematica si Informatica al Universitatii Spiru Haret din Bucuresti.Este membra a comitetului editorial al jurnalului ISRN: Sensor Networks si a participat ca evaluator din partea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice in competitia de proiecte de cercetare aplicata PCCA 2011.Principalele domenii de interes stiintific includ retele wireless de senzori, securitate in retele wireless, optimizare in retelistica si criptografie.

  Luna: Octombrie 2012 , Domeniul: SCIENCES

        Liliana Guran

 • Conf. univ. dr. Liliana Guran a absolvit Facultatea de Geografie a Universitătii din Bucuresti în anul 1985 si a obtinut titlul de doctor în geografie la Academia Română în 1999, cu lucrarea Studiul geografic al investiţiilor străine din România.

  După 1990 a devenit cercetător în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române iar din 2002 a ocupat succesiv posturile de lector universitar si conferentiar la Facultatea de Geografie a Universitătii ”Spiru Haret”.

  Activitatea de cercetare desfăşurată de-a lungul unei perioade de 22 de ani se cantonează în domenii precum geografia rurală, geografia socială, cea regională şi cea economică, şi s-a materializat în peste 60 de lucrări apărute în publicaţii de specialitate româneşti şi străine şi în mai mult de 60 de participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Studiile efectuate au vizat determinarea caracteristicilor socio-economice ale spaţiului naţional în ansamblul său dar şi ale unor regiuni din România.


  Luna: Julie 2012 , Domeniul: HUMANITIES

 • Alesandru Dutu
    In peisajul istoriografiei românesti, profesorul universitar doctor Alesandru Duţu ocupă un loc aparte, fiind unul dintre cei mai reputati specialisti români in domeniul istoriei militare.

  Mai multe detalii


  Luna: Iunie 2012 , Domeniul: SOCIAL

 • Elena-Claudia Rusu (n. 1973)
 • Este absolventa a Facultatii de Sociologie-Psihologie a Universitatii Spiru Haret si are o dubla licenta in psihologie si sociologie la Universitatea Bucuresti, Facultatea Sociologie, Psihologie si Pedagogie (1998).
 • In anul 2008 obtine titlul de Doctor in psihologie cu o lucrare inedita pe tema psihoterapiei prin film si lanseaza termenul de \”filmoterapie\”. Prima parte a tezei a fost publicata in cadrul lucrarii Psihologie si Cinematografie. Functiile psihosociale ale filmelor (2008).
 • A mai publicat: Societate si diversitate culturala (2004), Psihologie cognitiva (2007) si Curente noi in psihologie. Introducere in analiza tranzactionala (2010).Din 1998 si pâna in prezent preda ca lector universitar la facultatea pe care a absolvit-o si desfasoara o practica privata ca psihoterapeut specialist in cadrul cabinetului individual de psihologie.
 • Este interesata sa studieze noile paradigme si teorii din psihologie, in special psihologia transpersonala. Elena-Claudia a urmat cursuri de formare in psihoterapie cognitiv-comportamentala, analiza tranzactionala si psihoterapie sistemica de familie- metoda Constelatii Familiale, creata de Bert Hellinger (Germania).
 • In prezent faciliteaza grupuri de Constelatii Familiale si este formata si supervizata de Barbara Morgan, psihoterapeut (Anglia). Elena-Claudia este maestru Reiki, practica Qi-Gong si a invatat tehnici arhaice de vindecare de la Aurel Mocanu (România), Carlos Sauer (Brazilia) si Vernon Foster (S.U.A). In prezent, este interesata de studiul si practicarea psihoterapiei ortodoxe.
 • Contact: claudiaerusu@yahoo.com

  Luna: Iunie 2012 , Domeniul: ECONOMICS

 • Raluca Zorzoliu
 • Este inscrisa in programul post-doctoral SPODE (http://postdoc.acad.ro/), al Academiei Romane, program care a inceput in octombrie 2010 si dureaza 22 de luni.
 • In saptamana 18-24 iunie participa la conferinta– 8th International Strategic Management Conference, in Barcelona, (publicata Elsevier) cu lucrarea Regional and sustainable development in Italy.Detalii suplimentare

  Luna: April , Domeniul: HUMANITIES

 • George Volceanov (n. 1956)
    1. Absolvent al Facultatatii de Limbi Straine, sectia engleza-maghiara, promotia 1979 a Universitatii Bucuresti.
    2. doctor în filologie la Universitatea „Babes-Bolyai din Cluj”, fiind autorul tezei de doctorat The Shakespeare Canon Revisited.
    3. S-a remarcat mai ales în domeniul studiilor shakespeariene (modelarea si receptarea canonului shakespearian în spatiul anglofon si în cultura româna) si al lexicografiei (fiind preocupat mai ales de argou, fie ca este vorba de cel român, englez sau maghiar)
    4. traducator literar, distins cu mai multe premii: Premiul Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti, 1998; Premiul British Council, 2001; Premiul Fundatiei „Andrei Bantas”, 2003 si 2008; Premiul „Manuscriptum” al Muzeului National de Literatura Româna, 2008; Diploma de excelenta a revistei Observator cultural, 2012).
    5. Din anul 2007 este membru fondator al European Shakespeare Research Association.
    6. În anul 2010 a fost numit membru de onoare al Centrului International Shakespeare de la Timisoara, fiind considerat un anglist de reputatie internationala.

  Monografiile sale dedicate lui Shakespeare figureaza în World Catalogue, facând parte din fondul de carte al bibliotecilor de la Universitatile Indiana si Stanford din SUA, Exeter din Marea Britanie, precum si al celebrei Folger Shakespeare Library din Washington, D. C.

  Contributia sa cea mai de seama la acest domeniu consta înextinderea canonului shakespearian în limba româna, prin traducerea unor texte inedite (Doi veri de stirpe aleasa, Eduard al III-lea, fragmente din Sir Thomas More), precum si prin initierea unei noi editii a integralei Shakespeare (a treia din istoria receptarii Marelui Will în România), o editie necenzurata, conceputa în primul rând pentru scena, într-o limba moderna accesibila cititorilor si spectatorilor de azi. Aceasta editie, coordonata si îngrijita de George Volceanov, este parte integranta a proiectului „Un Shakespeare pentru mileniul trei”, desfasurat sub egida Centrului de Cercetare Stiintifica al Facultatii de Litere din Universitatea „Spiru Haret”. La proiect participa o echipa de valorosi scriitori ce s-au afirmat si ca traducatori ai operei shakespeariene, precum si exegeti ce provin din opt universitati.

  Detalii suplimentare


       Luna: Iunie 2012 , Domeniul: HUMANITIES

 • Ecaterina Patrascu
  Este Cercetator postdoctoral, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, prin programul POSDRU/89/1.5/S/63663
  Detalii suplimentare

     Luna: Mai 2012 , Domeniul: HUMANITIES

Cojocaru Adin-Marian.
– membru al Senatului Universitatii Spiru Haret, membru al Comisiei de Organizare a Simpozionului Facultatii de Educatie fizica si sport, Bucuresti

– membru al Comisiei Tehnice Europene de Volei, membru în Consiliul Director al Federatiei Române de Volei

– a finalizat de curând un Contract cu finantare cu Agentia Nationala pentru Sport

– a participat la un numar însemnat de Mese Rotunde, Conferinte si Congrese Nationale si Internationale


    

     Luna: Iunie 2012 , Domeniul: ART

Romila Fernanda Sorela

Festivalul Nuits Baroques de la Palais de Behague , organizat de ICR Paris, prezinta pe 12 iunie, la biserica St. Eustache, pe cea mai mare orga din Paris, concertul la patru maini de muzica romantica germana care este oferit de Fernanda Romila si Dan Racoveanu pentru restaurarea orgii din Sala Bizantina a Palatului de Behague.
Fernanda Romila s-a nascut în 1969 la Bucuresti. A studiat pianul la clasa prof. Lucia Teodorescu si a absolvit sectiile de Compozitie (clasa prof. Octavian Nemescu) si de Orga ale Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti. Bursiera DAAD, a obtinut licenta în clavecin la Hochschule für Musik – Bremen. A studiat de asemenea clavecinul cu Frederick Haas la Conservatoire Royal din Bruxelles. A urmat numeroase cursuri de interpretare a muzicii baroce cu Pierre Hantai, Jordi Savall, Marten Root.
Înregistreaza în Belgia, în premiera mondiala, sonatele lui J. Vandenbosch. Sustine teza de doctorat cu titlul Literatura pentru clavecin cu acompaniament ad libitum a sec. al XVIII-lea apreciata Summa cum laudae.
Este membra a formatiilor: Continuo (Dan Racoveanu), Codex (Szilard Chereji), Orchestra Baroca Europeana Le Chardon (Hajo Wienroth – Germania), OrfeO 2000 (Jean-Pierre Menuge – Franta). Realizeaza turnee în Belgia, Germania, Franta, Olanda, Irlanda. A inregistrat pentru Radio Bremen impreuna cu flautistul Hajo Wienroth, in premiera mondiala, sonatele Johann Adolph Scheibe.
Pentru 2012 – 2013 a fost admisa pentru o bursa MIDAS (Institutul Pentru Studii Doctorale Avansate) cu proiectul Gottfried Heinrich Stolzel – un contemporan al lui Bach . Muzica acestui compozitor necunoscut va fi prezentata în premiera în România in decembrie 2013 la Atheneul Român, concertul fiind organizat de Institutul Cultural Român.
În prezent Fernanda Romila este lector universitar la Facultatea de Arte a Universitatii “Spiru Haret” unde preda armonie si pian.

Detalii suplimentare


     Luna: Mai 2012 , Domeniul: SCIENCES

Grigore Albeanu

Grigore Albeanu a absolvit informatica (1984) si este doctor in Matematica (1996), titlu obtinut la Universitatea din Bucuresti pentru o teza despre modele neliniare (tratare din punctul de vedere al statisticii computationale). Din 1984 pana in 1989 a lucrat ca dezvoltator de programe pe calculator la ICAS si CCSIT-ITC in Bucuresti (analiza datelor, proiectare asistata de calculator, sisteme informatice, sisteme de operare in timp real, grafica pe calculator). Intre 1991 si 2002 a fost asistent, lector si conferentiar de informatica la Universitatea din Bucuresti. A fost numit profesor universitar de informatica la Universitatea din Oradea in 2002 (Ordinul MEC 5286/28.12.2001). Intre 2004 si 2007 a fost directorul Departamentului UNESCO IT la Universitatea din Oradea. Din 2007 este profesor universitar de informatica la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti.

In prezent se preocupa de cercetarea diverselor aspecte ale calculului stiintific, de modelare si simulare, de fiabilitatea programelor pe calculator si de E-learning.

Grigore Albeanu este autor si coautor a peste 80 de lucrari si 10 cursuri universitare de matematici aplicate si informatica.

Este membrul a numeroase comitete stiintifice din Romania si din strainatate, fiind referent activ (IJCCC, Conferintele: ICCCC, CSEDU, IARIA, SSARS, ICVL), recenzor (la ACM Computing reviews din 1988), moderator (Conferintele internationale: ESREL 2005, ELSE 2007, ELSE 2008, ELSE 2009, SSARS 2009, etc) si profesor invitat (SSARS).

In colaborare cu Marin Vlada (coordonator de proiect, Universitatea din Bucuresti) Mircea Dorin Popovici (Universitatea Ovidius din Constanta) si Radu Jugureanu (SIVECO Romania) organizeaza Conferinta Internationala despre Invatamant Virtual (ICVL) (http://www.icvl.eu).


     Luna: Iunie  2012, Domeniul: SCIENCES

Iordan Duda

Iordan Duda a absolvit matematica (1975) si este doctor in Matematica (1988), titlu obtinut la Universitatea din Bucuresti pentru teza din domeniul mecanica mediilor continue- Modelarea materialelor de tip roca si elaborarea unei noi metode de rezolvare a unor ecuatii neliniare prin dezvoltari în serii de tip Fliess. Intre 1977 si 1999 a fost asistent, lector si conferentiar de matematica la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti si la Academia de Politie Al.I.Cuza. Din 2000 este profesor universitar la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti.

Este membru fondator al Fundatiei Romania de Maine si a Universitatii Spiru Haret –19 februarie 1991, si membru fondator al Forumului Balcanic de Comunicare BFC- 2005 Kavala, Grecia. Din 2011 este membru in Management Bord al European Assiciation of Erasmus Coordinators.

In 2004 a primit titlul Cavaler al Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Ofiter.

De-a lungul carierei a scris 28 de carti, monografii, peste 40 de articole stiintifice din diverse domenii ale matematicii si informaticii si a participat si organizat peste 40 de conferinte interne si internationale. In teza de doctorat si in lucrarile ulterioare a propus si dezvoltat o noua metoda de integrare a ecuatiilor modelului elastovascoplastic de comportare a rocilor prin transferarea problemei originale in domeniul teoriei sistemelor- metoda ce apare pentru prima oara . Pentru descrierea evolutiei locale a sistemului dinamic se folosesc solutii sub forma seriilor in variabile necomutative de tip Fliess .


Anunțuri

Talk with us on researcher's forum !

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: