Oportunități de finanțare naționale

csf-2017

 


Competiţia pentru Cecuri de Inovare

 

S-a lansat Competiţia pentru Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2, „Creșterea Competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”, Subprogramul 2.1 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare” a Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020.

Obiective

Creşterea productivităţii, competitivităţii şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;

încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de produse şi servicii inovative;

– Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri şi organizaţii publice de cercetare; Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în sistemul naţional de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare şi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noi sau avansate; Sprijinirea şi pregatirea IMM-urilor inovatoare în vederea accesării fondurilor publice şi/sau private de cercetare.

Condiţii de participare

– Cecurile de inovare trebuie să conducă la o accelerare a transferului tehnologic între organizaţiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) şi IMM-uri (Beneficiari);

– Cecurile de inovare trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern şi care necesita o abordare cu potenţial real pentru noi produse /servicii cu impact în piaţă.

– Cecurile de inovare pot fi eliberate în urmatoarele domenii1:

Domenii de specializare inteligentă

 • Bioeconomia:

o Agro-alimentare

o  Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil o Biotehnologii

 • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate:

o Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii

o Spaţiu o Securitate

 • Energie, mediu şi schimbări climatice:

o Energie

o Mediu şi schimbări climatice o Oraşul inteligent

 • Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate: o Eco-nano-tehnologii

o Tehnologii de depoluare o Materiale avansate Domenii de prioritate publică

 •  Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)
 •  Patrimoniu şi identitate culturală:

o Patrimoniu

o Identitate culturală.

Mai multe detalii…


 Competiția pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2017

 

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice în anul 2017.
Se pot depune propuneri de manifestări ştiinţifice după următorul program:
 • de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI) până la 15 iulie 2017 pentru manifestări organizate până la 30 septembrie 2017;
 • în perioada 16 iulie – 30 septembrie 2017 pentru manifestări organizate în lunile octombrie și noiembrie 2017.
 • nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.
Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura ANCSI) înaintea datei de începere a manifestării. Excepţie fac manifestările organizate în prima etapă a competiției 2017, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.
Aplicaţiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
Registratura ANCSI/Secretariat Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale
Str. I. D. Mendeleev nr. 21 – 25, sector 1, 010362 – Bucureşti
şi prin email pe adresele: manifestari2017@research.gov.ro și adela.bara@icpe-ca.ro, în atenţia secretarului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, dna Adela Băra.
Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanțiior legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

Nu vor fi luate în considerare aplicaţiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate pentru anul 2017.

Mai multe detalii…

 


Premierea rezultatelor cercetarii – articole

Competitie 2016

 

 A fost lansata competitia 2016  pentru Premierea rezultatelor cercetarii – articole subprogram finantat in cadrul Programului Resurse Umane al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI III). Scopul este cresterea calitatii, a impactului si a vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti prin recunoasterea si recompensarea rezultatelor semnificative publicate in reviste de prestigiu din fluxul stiintific principal international.

Participanti:

 • cercetatori afiliati unor institutii din Romania, autori de articole stiintifice publicate in reviste indexate de Thomson Reuters in Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index (,Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index (Arts & Humanities”).

 Eligibilitate

 • articolul contine mentiunea afilierii la o institutie din Romania a autorilor care solicita premierea (Romania si institutia respectiva trebuie sa se regasesca in pagina articolului din Web of Science Core Collection, la sectiunea paddresses”);
 • se premiaza doar articole publicate in reviste indexate ISl care au incadrarea “document
  type”: (1) “article”; (2) “review”;
 • pentru a fi premiat, articolul trebuie sa fie vizibil in Web of Science Core Collection.

Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded si Social Sciences Citation Index, sumele alocate pentru premiere se diferentiaza in functie de rangul revistei in cadrul unui subdomeniu stiintific, calculat in functie de scorul de influenta (AlS – ”article influence score”) al revistei. Se vor lua in considerare valorile indicatorilor scientometrici din editia JCR publicata in iunie 2016

Se vor acorda urmatoarele premii:

 • 6.000 lei pentru un articol publicat intr-o revista ce se regaseste in primul sfert (“zona rosie”)
  din subdomeniul respectiv;
 • 1.000 lei pentru un articol publicat intr-o revista ce se regaseste in al doilea sfert (“zona
  galbena”) din subdomeniul respectiv.

Pentru articole publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index

 • 1.000 lei pentru un articol publicat intr-o revista care este indexata in Arts & Humanities Citation Index de cel putin 5 ani (aceste reviste sunt cele care au articole publicate in anul 2011 sau anterior si care sunt indexate in Arts & Humanities Citation Index).

Lista acestor reviste este publicata in cadrul sectiunii “Subprogramul 1.1 Resurse Umane – Premierea rezultatelor cercetarii – articole” din site-ul web al UEFISCDl.

Premii de excelenta pentru articole publicate in anul 2016:

 • 40.000 lei pentru un articol publicat in revistele Nature sau Science;
 • 10.000 lei pentru un articol publicat in reviste aflate pe primul loc in subdomeniul corespunzator (reviste din zona rosie, care au mentiunea „1” in rubrica „Top” in listele afisate).

Termen limita: 29.11.2016

Ghidul solicitantului

Mai multe detalii…

 

 


Apel proiecte de mobilitati Romania-Moldova pentru cercetare

 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI) lansează un apel privind proiecte de mobilitati Romania-Moldova pentru cercetare. Proiectele trebuie sa aiba ca scop dezvoltarea si aprofundarea cunostintelor si activitatilor de cercetare, precum si eficientizarea mobilitatii cercetatorilor, schimbului de experienta si accesul la infrastructura de cercetare de scara medie si inalta.

Criterii de eligibilitate
Propunerile de proiecte se vor incadra in urmatoarele domenii stiintifice:
1. Mediu
2. Agricultura
3. Sanatate
4. Tehnologii
5. Produse si servicii
6. Managementul stiintei si resursei informationale
7. Cercetare socio-economica si umanista
Conducatorul de proiect si echipa de cercetatori din Romania trebuie sa fie cetateni sau rezidenti permanenti in Romania/Moldova, care vor locui in Romania/Moldova pe toata durata derularii proiectului;
Conducatorul de proiect poate prezenta o singura propunere de proiect;
Fiecare echipa de cercetatori din Romania/Moldova poate include maxim 10 persoane, din care minimum 2 sunt tineri cercetatori pana in 35 de ani;
O institutie gazda din Romania/Moldova nu poate fi o întreprindere, in sensul legislatiei privind ajutorul de stat;
O institutie gazda din Republica Moldova trebuie sa fie acreditata pentru stiinta in conformitate cu Codul cu privire la Stiinta si Inovare al Republicii Moldova;
In cazul in care pentru realizarea activitatilor proiectului participa mai multe institutii gazda, propunerea de proiect va fi depusa de o singura entitate, cu rol de Coordonator;
Institutia coordonatoare de proiect din Romania trebuie sa aiba un contract in derulare finantat pe plan national sau/si pe plan international avand aceeasi tematica de cercetare, sau similara cu cea propusa pe plan bilateral.

Buget
600.000 lei/an

Descarca textul apelului

 

Mai multe detalii…

 


 

Oportunitate de finantare pentru proiecte culturale

 

Uniunea Arhitectilor din Romania a lansat o noua competitie de finantare pentru proiecte culturale.

Beneficiari eligibili

• persoane juridice de drept privat cu caracter non-profit care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati culturale si sociale (ONG-uri, incl. filiale ale UAR cu personalitate juridica)
• institutii publice care organizeaza activitati culturale

Valoarea maxima a finantarii

30.000 lei (maxim 90% din din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Termen de depunere

8 februarie 2016, ora 17.00
Mai multe detalii aici:

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17652&t=altefinantari

 


 

Finantare pentru cercetare, dezvoltare si inovare oferita de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii prin:

 • programul Resurse Umane SCOP: Resurse umane, pentru cresterea numarului de cercetatori, imbunatatirea performantelor acestora, atragerea in Romania a cercetatorilor din afara granitelor tarii si cresterea atractivitatii carierei in cercetare

 

 • programul IDEI SCOP: Obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, compatibile cu cele de nivel european reflectate prin cresterea vizibilitatii si recunoasterea internationala a cercetarii romanesti.
 • programul Parteneriate SCOP: Crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.
 • programul INOVARE SCOP: Cresterea capacitatii de inovare, dezvoltare tehnologica si asimilare in productie a rezultatelor cercetarii, in vederea imbunatatirii competitivitatii economiei nationale si a cresterii calitatii vietii.
 • programul CAPACITATI SCOP: Dezvoltarea capacitatilor nationale de cercetare si integrarea sistemului CDI din Romania in mediul stiintific international.
 • Puteti consulta si lista apelurilor deschise in anul 2016

Talk with us on researcher's forum !

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: