Mobilities


Burse 

Mobilităţi pentru cercetători

 


Apeluri deschise

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie -Program de burse pentru cercetare

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), care poartă numele celebrei savante poloneze naturalizate în Franța, câștigătoare a Premiului Nobel pentru cercetările sale în domeniul radioactivității, sprijină cercetătorii de toate naționalitățile în toate etapele carierei lor. Pot beneficia de finanțare cercetători din toate domeniile, de la asistența medicală de urgență la cercetarea fundamentală. MSCA sprijină, de asemenea, doctoratele industriale, care combină cercetarea cu munca în întreprinderi, dar și alte acțiuni de formare inovatoare care sporesc capacitatea de inserție profesională și contribuie la dezvoltarea carierei.

Pe lângă fondurile generoase care li se pun la dispoziție, cercetătorii au posibilitatea de a dobândi experiență în străinătate și în sectorul privat și de a-și completa pregătirea profesională cu competențe sau discipline care îi pot ajuta să avanseze în carieră. Consultați mai jos informații suplimentare despre diferitele scheme de finanțare și despre cerințele care trebuie îndeplinite pentru a putea solicita finanțare.

Mai multe detalii….

Apeluri deschise

 


Burse de cercetare oferite de Fundaţia Alexander von Humboldt

Fundaţia Alexander von Humboldt oferă burse şi premii pentru cercetători cu calificare înaltă şi rezultate deosebite, care doresc să efectueze un stagiu de cercetare în Germania. Programele fundaţiei se adresează cadrelor didactice universitare şi cercetătorilor aflaţi în diferite etape ale parcursului lor, de la stadiul postdoctorat până la cercetători consacraţi, recunoscuţi pe plan internaţional.

Mai multe detalii…

 


Bursele Fullbright

 

Comisia Fulbright Romano-Americana a lansat competitia anuala „Fulbright Senior Postdoctoral Awards” dedicata profesorilor si cercetatorilor romani care au titlul de doctor sau echivalent. Granturile se acorda pentru activitati de cercetare sau predare in universitati din Statele Unite ale Americii.

Mai multe detalii aici…


 

Fulbright Schuman EU Grants

 

Granturi de cercetare (doctorală şi post-doctorală) şi predare. Mai multe detalii…

 


Burse oferite de AUF

 

Programul de mobilităţi ştiinţifice şi universitare al AUF oferă burse atât pentru studenţi, cât şi pentru cadre didactice şi cercetători. Pentru studenţi există burse de formare (iniţială sau pentru cercetare) şi burse pentru stagii (culturale sau profesionale).

 

  • burse de formare în cercetare – mobilități doctorale
  • burse de perfecționare în cercetare – mobilități post-doctorale

Bursele de formare pentru cercetare sunt acordate doctoranzilor în vederea pregătirii şi susţinerii tezei de doctorat. Durata acestora este de un an universitar, reînnoibil în funcţie de rezultatele obţinute. Într-un an universitar stagiul este de 10 luni, în două perioade consecutive: una de 3 – 7 luni în ţara de destinaţie şi una în ţara de origine.

Mai multe detaliii…

 


Bursele Ion Mincu”

 

Institutul Cultural Român anunță lansarea unui nou apel la candidatură pentru bursele Ion Mincu”, sesiunea 2016-2017.  Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de master şi doctorat în domeniile arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric, și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi/sau de cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de două luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie 2016.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric

Durata bursei: 2 luni

Mai multe detalii…


Burse de cercetare „Spiru Haret” – Competitie 2016

 

In cadrul competiției PNCDI III, Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, UEFSCDI a lansat apelul pentru bursele  de cercetare „Spiru Haret”. Apelul este lansat cu scopul de a stimula tinerii doctoranzi și postdoctoranzi români în realizarea unor cercetări privind diaspora și migrația.

Condiții de acordare:

– Instrumentul de finanțare se adresează organizatiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu o vizibilitate internațională dovedită
– Instituția gazdă derulează un program de burse cu finanțare proprie. Tematica programului de burse este diaspora si migrația
– Bursele de cercetare se acordă pe bază de competiție, organizată de instituția gazdă
– Numărul de burse, solicitate a fi finanțate prin acest instrument, nu poate fi mi mare de 6, nedepășind numărul de burse acordate de programul deja existent, cu finanțare proprie a instituției gazdă
Bugetul alocat acestei competiții este de maximum 1.750.000 lei, din care pentru 2016 este de maximum 520.000 lei
Sprijinul financiar acordat pentru un program de acest tip, pentru fiecare bursă, este de maxim 12.500 de Euro, echivalent lei, la cursul de referinta al BNR din momentul semnării contractului.
Durata unei burse individuale de cercetare acordata prin acest instrument de finantare este de max 10 luni, perioada anului academic
Cererile de finanțare se completează, se semnează, se scanează în format pdf și se încarcă în secțiunea dedicată din platforma de depunere on-line

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este  24 iunie 2016, ora 16:00

Mai multe detalii…


Burse de cercetare Stefan Odobleja – Competitie 2016

 

In cadrul competiției PNCDI III, Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, au fost lansat apelul pentru bursele de cercetare „Ștefan Odobleja”
Apelul este lansat cu scopul de a stimula performanțele în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi români. Formarea unor generații deschise catre mediul științific european și internațional.

Condiții de acordare:
– Instrumentul de finanțare se adresează organizațiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu o vizibilitate internațională dovedită
– Existența în instituția gazdă a unui program de burse cu finanțare internațională, acordată pe bază de competitie; la procesul de evaluare realizat la nivel internațional participă atât experți români cât și experți străini
– Programul de burse deja existent se derulează de un interval de timp suficient de mare pentru a îi conferi credibilitate
– Numarul de burse, solicitate a fi finanțate prin acest instrument, nu poate fi mi mare de 10, nedepășind numarul de burse acordate de programul deja existent, cu finanțare internatională
Bugetul alocat acestei competiții este de maximum 575.000 lei, din care pentru 2016 este de maximum 172.500 lei
Sprijinul financiar acordat pentru un program de acest tip, pentru fiecare bursă, este de maxim 12.500 de Euro, echivalent lei, la cursul de referință al BNR din momentul semnării contractului.
Durata unei burse individuale de cercetare acordată prin acest instrument de finantare este de max 10 luni, perioada anului academic
Cererile de finanțare se completează, se semnează, se scanează în format pdf și se încarcă în secțiunea dedicată din platforma de depunere on-line
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finantare este 24 iunie 2016, ora 16:00

Mai multe detalii…


Apel la candidatură: Bursele „Woodrow Wilson” 2016

 

Institutul Cultural Român (ICR) şi Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) anunță lansarea unui nou apel la candidatură în cadrul Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

De asemenea, trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat.

În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

În cadrul programului sunt acordate 3 burse în fiecare an.

Candidații declarați câștigători vor avea șansa de a desfășura un stagiu de trei luni în Washington, D.C., în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars. Acordul dintre ICR si WWICS include acordarea unei burse totale în valoare de 13 424 USD, defalcată astfel:

1.Fonduri acordate fiecărui candidat selecţionat, în valoare de 10 424 USD, ce acoperă următoarele:

a) bilet de avion dus-întors

b) cazare (chirie şi cheltuieli cu întreţinerea)

c) diurnă lunară pentru cheltuieli care ţin de activitatea de cercetare şi cheltuieli personale

d) asigurarea medicală conform legislaţiei în vigoare în Statele Unite. Candidaţii pot să-şi asigure separat asigurarea medicală, sau pot beneficia de sugestia WWICS privitoare la o firmă a cărei ofertă să fie în conformitate cu cerinţele în vigoare în Statele Unite.

2.Fonduri WWICS pentru cheltuieli administrative de sprijin, însumând 3 000 USD, pentru acoperirea cheltuielilor făcute de WWICS la supervizarea şi coordonarea Programului de cercetare pe termen scurt, sumă care va include toate cheltuielile logistice şi administrative făcute de WWICS pentru fiecare bursier în parte.

Candidații declarați câștigători vor avea șansa realizării unui program de cercetare complet și riguros în funcție de tema prezentată în proiectul de cercetare înscris în dosarul de candidatură. De asemenea, bursierii vor avea posibilitatea de a participa la ateliere de lucru, seminarii și conferințe organizate de Woodrow Wilson International Center for Scholars, precum și alte oportunități de a lua parte la manifestările vieții intelectuale a Centrului Wilson și comunitatății de cercetători din Washington.

Mai multe detalii…

 


 

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)

Serviciul  German de Schimb Academic (DAAD) pune la dispozitie un nou program, co-finanţat prin intermediul Marie Skłodowska-Curie actions – Research Fellowship Programme adresat cercetătorilor postdoctorali din cadrul tuturor disciplinelor şi naţionalităţilor: „Postdoctoral Researchers International Mobility Experience“ (P.R.I.M.E).

Finanţarea este oferită sub forma unor salarii în locul unor burse de cercetare. Finanţarea este asigurată pentru o perioadă de 18 luni.

Termenul de depunere a aplicaţiilor:

1 februarie 2016

Pentru mai multe infomaţii accesaţi:

 

Pozitii deschise: 2 burse de cercetare junior la Institutul pentru Studii Avansate Konstanz

Bursele de cercetare  sunt acordate pe o perioada ce variaza de la  minimum  6 luni la maximum of 12 luni in anul  2014 sau pe parcursul anului academic 2014/2015; prezenta permanenta este necesara.
Inceputul sederii: 1 aprilie 2014 sau 1 octombrie 2014

Valoarea bursei de cercetare  este de 2700 € lunar . Sunt acoperite si alte cheltulieli familiale
Bursele de cercetare se adreseaza doctoranzilor care se afla in faza pregatirii lucrarii de doctorat

.
Termenul limita de depunere a apllicatilor: 30 septembrie 2013

Mai multe informatii sunt disponibile aici:….


 

Serviciul  German de Schimb Academic (DAAD) pune la dispozitie  burse de studiu  pentru anul  universitar 2013/2014. Sunt finantate cursuri de limba , programe de masterat si stagii de cercetare in cadrul universitatilor din Germania.

 

In cadrul acestui program sunt oferite :

·        stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare  si cercetatori

·        burse de cercetare pentru doctoranzi si tineri cercetatori

·        burse pentru artisti si arhitecti

Mai multe detalii pe : http://www.daad.ro/

Termenul limita pentru depunerea dosarului: 15.11.2012


 


Informatii despre mobilitatile la nivel european pentru cercetatori sunt disponibile pe:


CORDIS  Community Research and Development Information  Service

 

Marie Curie Actions – Research Fellowship Programme 

Talk with us on researcher's forum !

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: