Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
Apeluri deschise

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

 • bioeconomie.
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
 • energie, mediu și schimbări climatice.
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

 • EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POC au fost stabilite 2 Axe Prioritare.

 

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Suma alocată:

 • 716.309.236,00 Europentru regiunile mai puțin dezvoltate – 43.884.366 Euro rezervă de performanță)
 • 177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) –  14.322.208 Euro rezerva de performanță

Priorități de Investiții

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

 • Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
 • Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la  publicații științifice și baze dedate europene și internationale
 • Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale
 • Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

 • Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
 • Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
 • Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Suma alocată:

 •  555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță)
 •  75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) – 4.552.434 Euro rezerva de performanță

Priorități de Investiții

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate

 •  Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

 • Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
 • Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning

 • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
 • Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice
 • Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură

Mai multe detalii…

Apeluri deschise

 


Doua noi apeluri de proiecte lansate  pe POSCCE, Operatiunile 221 si 232!

 

Luni, 8 iulie 2013, au fost lansate noile competitii pentru:

 • operatiunea O221  Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)

DOCUMENTE COMPETITIE 

Ghidul solicitantului Ghid infrastructuri 2013 

Cerere de propuneri de proiecte: apel infrastructuri 2013

Model cerere de finațare

Ordin privind cheltuielile eligibile nr. 1461/2009, de modificare a  Ordinului nr. 2508/2007 pentru operatiunea 2.2.1

 • operatiunea O232 – Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD, din cadrul POSCCE.

DOCUMENTE COMPETITIE

Ghidul solicitantului   GHIDUL  O2.3.2

Cerere de propuneri de proiecte   Apel competitie O.2.3.2

Model cerere de finațare

Ordin privind cheltuielile eligibile  Ordin 1341/2008 pt operatiunea 232

Schema de ajutor regional pentru investitii initiale in CDI (OM nr. 1293/2008): schema ajutor regional

Ordinul nr 1189/2009 pentru modificarea schemei: Ordine de modificare – scheme ajutor de stat

Competitiile sunt deschise in perioada 08 iulie 2013 – 08 august 2013, ora 14:00.

Mai multe amanunte gasiti pe: http://www.ancs.ro/ro/articol/3196/comunicare-lansare-competi-ii-poscce-o-2-2-1-i-o-2-3-2


Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice

Ce este Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”?Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.

Ce domenii acoperă Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”

 • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
 • Cercetare/Dezvoltare
 • IT şi Comunicaţii
 • Energie

Mai multe informatii puteti gasi aici:  http://amposcce.minind.ro/

Reclame

Talk with us on researcher's forum !

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: