EEA/SEE & Norvegian Grants

 

Au fost publicate Regulamentele pentru implementarea Fondurilor SEE și Norvegiene 2014 -2021-

 

La data de 23 septembrie 2016, Comitetul Mecanismului Financiar a aprobat Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Regulamentele stipulează regulile generale care guvernează Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, respectiv Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021.

De asemenea, a fost publicată și varianta finală a „Blue Book„, document care cuprinde sectoarele prioritare si ariile de program aferente, pentru Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021. Documentul a fost finalizat după o perioada de câteva luni de consultări publice.

Pentru 2014-2021 mecanismele financiare păstrează ca obiective susținerea coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică și dezvoltare durabilă și își propun să contribuie în continuare la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în 5 sectoare prioritare, precum:

 • Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate
 • Incluziunea socială, Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Combaterea sărăciei
 • Mediu, Energie, Schimbări climatice și Reducerea emisiilor de carbon
 • Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanță și Drepturi și libertăți fundamentale
 • Justiție și Afaceri interne.

Blue Book

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European 2014-2021

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

 


Lansarea cererii de propuneri pentru acţiuni de parteneriat – Măsura B runda 2 din Fondul pentru relații bilaterale

 

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea celei de-a doua cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale – Măsura B.

Fondul pentru relații bilaterale

Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte integrantă a Programului. Principalele obiective ale Fondului pentru Relații Bilaterale sunt:

 • creşterea nivelului de cooperare dintre organizaţiile şi instituţiile din România şi cele din Statele Donatoare;
 • îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce;
 • împărtășirea experienței rezultate din implementarea proiectelor.

Mecanismul Financiar SEE încurajează și promovează întărirea relațiilor bilaterale între România și Statele Donatoare, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru operatorii culturali de a face schimb de  experiență în domeniul cultural.

Domenii finanțate

Măsura B – Colaborare și schimb de experiență din cadrul prezentei cereri de propuneri susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici. Potențialii solicitanți pot obține finanțare cu scopul de a stabili colaborări cu entități din Statele Donatoare pentru a participa la evenimente, seminarii sau conferințe în statele donatoare sau pentru a organiza astfel de evenimente în comun cu organizații din Statele Donatoare.

Activităţi eligibile

Sunt eligibile următoarele activităţi între entități din România şi din Statele Donatoare:

 • Activități pentru inițierea /dezvoltarea de parteneriate între entități din România / Statele Donatoare în vederea colaborării, a schimbului de experiență, a transferului de cunoștințe și bune practici;
 • Participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru organizate de entități din Statele Donatoare, în vederea identificării modalităţilor de dezvoltare a unor proiecte viitoare;
 • Alte activități care conduc la sporirea colaborării și schimbului de experiență bilaterale în domeniul culturii.

Acțiunile de parteneriat pot fi implementate în România sau în oricare din Statele Donatoare.

Solicitanţii eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat solicitanții / partenerii eligibili din România și din Statele Donatoare sunt:

 • Solicitanţii eligibili din România sunt:
 • Promotorii de proiecte care derulează / au derulat proiecte în cadrul Programului PA17/RO13;
 • Entităţi publice:
 • autorități locale şi naționale;
 • instituții culturale;
 • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale.
 • Solicitanţii / partenerii eligibili din Statele Donatoare sunt:
 • Entități publice:
 • autorități locale şi naționale;
 • instituții culturale;
 • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale;
 • Organizații nonprofit.

Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea de parteneriat.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 21.600 euro.
Valoarea maximă a unei finanțări este de 5.000 euro per solicitant.

Termene limită

Data de deschidere – 1 aprilie 2016
Data de închidere  – 30 iunie 2016 sau până la epuizarea fondurilor disponibile

Mai multe detalii…

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: