INTERREG EUROPE

Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE

 

Obiectivul strategic general al programului
Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Aria de cooperare

 • întreg teritoriul UE (28 State Membre)
 • 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elveția;

Co-finanțarea proiectelor

 • 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și organismele de drept public din cele 28 de state membre ale UE,75% pentru organismele private non-profit din cele 28 de state membre UE,
 • 50% finanțare norvegiană pentru organismele publice de drept public și organismele private non-profit din Norvegia,
 • finanțare elvețiană: partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național elvețian de contact Interreg pentru informații privind oportunitățile de finanțare din Elveția.

Beneficiarii eligibili sunt:

 • autorități publice – naționale, regionale sau locale,
 • organisme de drept public,
 • organisme private non-profit: agenții, institute de cercetare, organizații specializate în politici publice etc.

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

 • Prioritatea de investitii 1 (a) – îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;
 • Prioritatea de investitii 1 (b) – promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general;

Axa prioritară 2 – Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

 • Prioritatea de investitii 3 (d) – sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

 • Prioritatea de investitii 4 (e) – promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Axa prioritară 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

 • Prioritatea de investitii 6 (c) – conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
 • Prioritatea de investitii 6 (g) – sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul public și cel privat.

Axa prioritară 5 – Asistență tehnică

Mai multe informaţii….

 

 

 

 

Mai multe informaţii….

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: